Potato - Hua Karoro

  • Potato - Hua Karoro

  • Our favourite tasting potato in our range. 500g
  • $8.00
Out of stock.